News

Nytt masterprogram om Autonoma System inom EIT Digital Master School

EIT Digital Master School students

EIT Digital Master School students

EIT Digital Master School students

EIT Digital Master School students

Nu lanserar EIT Digital Master School ett helt nytt kursprogram om Autonoma System. Det riktar sig till sökande på Masternivå inriktade på en karriär som kombinerar ny innovativ teknologi med entreprenörskapsträning. Programmet ges i Sverige på KTH och studenter kan nu söka till antagningen 2018-2019.

Kursporgrammet i Autonoma System erbjuds vid sex ledande europeiska universitet som är partners i EIT Digital. Det första året kan studenter välja mellan att studera vid KTH i Sverige, Aalto universitet i Finland, Technische Universität Berlin i Tyskland eller University Trento i Italien. Utöver dessa lärosäten erbjuder även Eurecom i Nice, Frankrike och ELTE i Ungern valbara alternativ för det andra året i den två-åriga utbildningen som sker på engelska.

Programmets andra år innebär en specialisering med sex valbara inriktningar:

  • Robotics and Artificial Intelligence
  • Intelligent Autonomous Systems
  • Applications of Autonomous Systems
  • Real-time Perception, Decision and Control for Autonomous Driving
  • Sensing, Communicating and Processing Big Data for the Internet of Things
  • Computer Science for Autonomous Driving

Petri Vuorimaa, professor vid Aalto Universitet i Finland och initiativtagare till programmet Autonoma System för EIT Digital, framhåller att programmet möter ett framtida behov av visa färdigheter som studenterna kommer att behöva för att driva den digitala omställningen av industrin.

”Autonoma system är ett spännande område som erbjuder nya affärsmöjligheter, i synnerhet avseende utvecklingen inom artificiell intelligens och robotik. Där ny teknik kombineras med nya tjänster, t ex inom automation och digitalisering av industriprocesser behövs det nya färdigheter och kunnande. Vårt program omfattar dels aspekter av utbildningen för elektroingenjörer, robotik, AI, automation och tjänstedesign, dels moduler med innovation och träning i entreprenörskap vilket gör kombinationen till ett unikt utbildningspaket.”

Programmet Autonoma system är ett av de åtta Master School program som studenter kan söka till inom EIT Digital Master School. Olika kombinationer erbjuds av de 17 ledande tekniska universitet i nio europeiska länder i nära samarbete med andra partners, forskningsinstitutioner och industriföretag i EIT Digital.

Studenter väljer två universitet, ett för respektive år av programmet. Mobilitetskonceptet syftar till att öka rörligheten inom Europa och att uppmuntra en förståelse och nyfikenhet för kulturskillnader och entreprenörsanda i industrin och samhället. Mellan det första och andra studieåret ges en obligatorisk sommarskola som kan innebära en vistelse i ännu ett EU-land. Sommarskolornas föreläsare är ledande inom sina fält och presenterar såväl de senaste forskningsrönen som trender inom näringslivet och ledarskapsutbildning.

Ansökningsportalen för kommande Masterprogram är nu öppen och studenter med en kandidatexamen kan ansöka i första omgången fram till 1 februari.

© 2010-2021 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.