News Archive

EIT Digital jaarverslag 2017

EIT Digital jaarverslag 2017

EIT Digital, de Europese organisatie voor innovatie en educatie, groeit en levert digitale transformatie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van EIT Digital. In 2017 zijn er onder meer twee nieuwe vestigingslanden bijgekomen en 25 nieuwe partners toegetreden tot het pan-Europees ecosysteem, zijn er 90 nieuwe producten en diensten gelanceerd en zijn er 33 scaleups toegelaten tot de EIT Digital Accelerator. De EIT Digital Academy levert steeds meer digitale leiders op.

Willem Jonker, CEO EIT DigitalCEO prof. dr. Willem Jonker is blij met deze resultaten omdat deze Europa helpen een rol te spelen in de digitale economie. "EIT Digital is de laatste jaren significant gegroeid. We zien groei in ons ecosysteem, onze partnerships, onze studentenaantallen, onze ondernemingen en onze budgetten. Deze groei maakt ons een relevante actor in het Europese landschap van digitale innovatie, transformatie en vaardigheden. Hier gaan we mee door. We blijven groeien om Europa te helpen een prominente rol te spelen in de digitale wereld op het wereldtoneel."

De hoogtepunten uit 2017 zijn op te delen in de kerngebieden van EIT Digital: Pan-Europees Ecosysteem, de EIT Digital Academy, Innovatie en Ondernemerschap en de EIT Digital Accelerator.

Pan-Europees Ecosysteem

Het Pan-Europees Ecosysteem heeft sinds 2017 twee nieuwe vestigingslanden met kantoren in Budapest en Madrid. Er zijn 25 nieuwe partners toegelaten tot het ecosysteem waardoor het aantal partners is opgelopen tot 156. Deze partners zijn zowel onderwijsinstellingen, waaronder de drie Nederlandse technische universiteiten, midden en klein bedrijven, grote bedrijven zoals Philips en ING Bank, en onderzoekorganisaties zoals TNO en CWI.

EIT Digital Academy

In samenwerking met Europese top technische universiteiten en bedrijven bereidt de EIT Digital Academy mensen voor op leiderschap in de digitale economie via een Master School, Doctoral School en Professional School.

De Master School heeft nu ruim 1350 studenten die binnen twee jaar op twee universiteiten in hun technische masters leren denken als een innovator en ondernemer. Dit is inclusief de 291 studenten die in 2017 zijn geselecteerd.

Sinds 2017 werkt de Doctoral School met zogeheten Industrial Doctorates. Hierbij werken PhD studenten onder academische supervisie aan een opdracht vanuit de industrie. In 2017 zijn er 14 industrial doctorates gestart waarbij het totaal aantal doctoraal studenten van de Doctoral School oploopt tot 156. Daarnaast onderwijst de Academy wereldwijd ruim 70.000 mensen in innovatie en ondernemerschap via de Massive Open Online Courses (MOOCs) die op het online learning platform Coursera staan.

Innovation and Entrepreneurship

2017 was een succesvol jaar voor de zogeheten <link innovation-entrepreneurship>Innovatie-activiteiten. Partners van EIT Digital kunnen onder meer meewerken of leidinggeven aan internationale consortia die nieuwe diensten, producten of startups ontwikkelen op basis van Europees onderzoek binnen de gebieden Digital Wellbeing, Infrastructure, Finance, Industry en Cities. Vanuit deze innovaties zijn in 2017 90 nieuwe producten en diensten gelanceerd versus 77 in 2016 en zijn er negen nieuwe startups gelanceerd.

EIT Digital Accelerator

Scaleups in Europa lopen letterlijk tegen grenzen aan. Het uitbreiden van hun markten stuit onder meer op juridische en culturele barrières en op een gebrek aan netwerken in nieuwe Europese markten. Het EIT Digital Accelerator team helpt snelgroeiende startups daarom om voet te krijgen in nieuwe markten en/of om toegang te krijgen tot kapitaal. In 2017 hebben 33 Europese scaleups zich aangesloten bij de EIT Digital Accelerator.

U kunt het jaarverslag downloaden vanaf de EIT Digital website.

Continue reading

Scroll up

Co-Funded by the European Union