News Archive

EIT Digital industrial doctorate

EIT Digital industrial doctorate

EIT Digital industrial doctorate

EIT Digital industrial doctorate

Eindhoven - Bij imec Nederland en Bright Cape gaan industrial doctorates van EIT Digital werken om deep tech oplossingen op basis van nieuw academisch onderzoek te implementeren. Studenten werken hierbij onder academische supervisie van respectievelijk de Technische Universiteit van Eindhoven en die van Twente aan hun theses met een onderzoeksopdracht uit het bedrijfsleven. Tegelijkertijd krijgen de studenten trainingen in innovatie en ondernemerschap vanuit de EIT Digital Academy.

De PhD kandidaat bij imec Nederland en de Technische Universiteit Eindhoven,  gaat vanaf januari onderzoek doen naar draadloze communicatie bij mini-implantaten. Mini in-vivo sensoren kunnen worden ingeslikt, geïnjecteerd of geïmplanteerd met als doel elektrochemisch vitale functies te monitoren of medicijnen af te geven in het lichaam. Vervorming van het communicatiesignaal door lichaamsweefsel, batterijduur en locatiebepalingen zijn nog uitdagingen in deze ontwikkeling. Hiermee gaat de PhD zich bezighouden. Hij zal een nieuw systeemconcept en algoritmes implementeren die vanaf een slimme multi-antenne basiseenheid energie en informatie naar het implantaat overbrengt.

Draadloze communicatie bij mini-implantaten is volgens Jac Romme, industrial advisor en principal researcher IoT Systems bij Imec Nederland, een belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg. Momenteel werken slechts een paar instituten ter wereld exploratief aan dit onderwerp, waaronder het MIT, Cambridge, Massachusetts. “Via de samenwerking met de TU/e, EIT Digital en ook EIT Health, heeft de kandidaat en het onderzoek toegang tot een unieke combinatie van technische, medische en marktkennis, vanuit zowel een academisch als een industrie-perspectief.” 

Industrial Doctorates

Volgens Roberto Prieto, Chief Education Officer van EIT Digital heeft Europa dringend behoefte aan onderzoekers die voor bedrijven nieuwe technologische toepassingen onderzoeken en implementeren. “Innovatie begint bij educatie en onderzoek.  We zien dat vooral in de technologiesector, veel getalenteerde mensen hun academische carrière verruilen voor het bedrijfsleven. Dit onthoudt hen en Europa van de kans om te innoveren op basis van academisch onderzoek. Dus is een andere manier van onderzoeken nodig: een combinatie van het beste van de zakenwereld en de academische wereld, plus de ondernemerschapsvaardigheden die we aanleren in onze leiderschapstraining, zodat het onderzoek ook kan worden toegepast.”

Dankzij het grote netwerk van universiteiten en bedrijfsleven, heeft de EIT Digital Doctoral School sinds 2016 het doctoraal programma kunnen uitbouwen met deze industrial doctorates

Industrial doctorates zijn in Nederland een relatief nieuw fenomeen. In 2018 heeft NWO een pilot gestart met enkele industrial doctorates in het MKB. In andere Europese landen is meer ervaring. In bijvoorbeeld Denemarken kunnen academici al veertig jaar terecht bij bedrijven. Anders dan in deze industrial doctorates, krijgen de EIT Digital PHD kandidaten bovenop hun onderzoek, training in innovatie en ondernemerschap. Dat stelt hen in staat om technologie ook in zakelijke kansen om te zetten.

De Franse overheid heeft ook het industrieel doctoraat van EIT Digital omarmd. Het Franse ministerie van nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek (MENESR) en de Nationale Associatie voor onderzoek (ANRT) hebben in 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend met EIT Digital. In deze zogeheten CIFRE-EIT Digital regeling, kunnen bedrijven die PhD-kandidaten aanstellen om onderzoek te doen, rekenen op extra financiële ondersteuning, en de PhD-kandidaten krijgen tot zes maanden extra tijd om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en een industriële internationale stage te doen.

Bright Cape

Bright Cape’s PhD kandidaat onderzoekt, onder supervisie van de Universiteit van Twente, vanaf 1 december de samenwerking tussen mens en machine tussen wie vanwege Industrie 4.0 nieuwe interactievormen zullen ontstaan in zogeheten Cyber Physical Systems. CPS zijn genetwerkte systemen die constant data en informatie uitruilen en het gedrag van zowel mensen als machine beïnvloeden. “Dit vraagt om meer onderzoek”, zegt Serge Beniers, CEO van Bright Cape. “We kunnen op dit moment niet voorspellen wat de impact van CPS op de industrie zal zijn. Er is nog te weinig kennis over de vraag hoe mensen en machines veilig, efficiënt en effectief kunnen samenwerken.” 

Bright Cape wil met de industrial doctorate verrijkte methodologieën ontdekken die een dergelijke samenwerking mogelijk maken. “Dit biedt nieuwe marktkansen voor ons, aangezien we op deze manier onze klanten nog beter kunnen helpen in het bedenken & implementeren van praktische oplossingen binnen de Industrie 4.0”

Promovendi

Ook promovendi hebben baat bij het halen van een industrial doctorate. Het is voor hen aantrekkelijk om onderzoek te doen dat niet zomaar op de plank blijft liggen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat hun carrièremogelijkheden aanzienlijk groter zijn dan die van normale promovendi, zegt David Oliva Uribe, het hoofd van de EIT Digital Doctoral school.

Over EIT Digital

EIT Digital is een Europese innovatie en educatie organisatie. Doel is om de economische groei en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren middels digitale technologische innovatie en onderwijs. Dit gebeurt via integratie van onderwijs, onderzoek en ondernemerschap en een pan-Europese samenwerking met meer dan 200 Europese bedrijven, MKB’s, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten. Hierdoor weet EIT Digital baanbrekende digitale innovaties naar de markt te brengen en nieuwe leiders van morgen op te leiden. EIT Digital is een ‘Knowledge and Innovation Community’ van het  European Institute of Innovation and Technology.

Luister naar de BNR podcast

Continue reading

Scroll up

Co-Funded by the European Union