News

Tuore selvitys vahvistaa EIT:n kyvyn tuottaa tuloksia toimintansa avainalueilla

Suomessa toimivat seuraavat EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt: EIT Climate, EIT Digital, EIT Food, EIT InnoEnergy ja EIT RawMaterials.

Tuore ”EIT - Our Impact from 2010 - 2016” – tutkimus selvitti European Institute of Technology and Innovation (EIT):n emo-organisaation sekä sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen globaaleja sekä Euroopan-laajuisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia vuosina 2010 – 2016. Toiminnan tuloksiin ja tehokkuuteen painottuva selvitys osoittaa EIT:n toiminnan tuottaneen Euroopan unionin jäsenvaltioille ja niiden kansalasille merkittävää hyötyä. EIT Digital on yksi EIT:n kuudesta osaamis- ja innovaatioyhteisöistä (KIC).

”Meidän on tehtävä enemmän, jotta Euroopan nuoret voivat kehittää yrittäjyystaitojaan. EIT:n toiminnan vaikuttavuudesta tehdyn selvityksen tulokset ovat erinomainen perustelu osallistua EIT:n koulutusohjelmiin. Jo syntyneiden sekä ennustettujen uusien työpaikkojen lukumäärä on selkeä mittari sille, että EIT:n malli toimii ja tuottaa tulokisa. Mallia kannattaa käyttää yrittäjäkoulutuksen mallina ja innoittajana, kun pyrimme rakentamaan yhtenäisen eurooppalaisen koulutusalueen vuoteen 2025 mennessä”, EIT:n toiminnasta sekä Euroopan unionin koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics sanoo.

EIT hallintoneuvoston puheenjohtaja Peter Olesen jatkaa:

”EIT:n toimikauden puoliväliarviota seurannut vaikuttavuusselvitys vahvistaa EIT:n toimintamallin toimivuuden. Se osoittaa Euroopan EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöiltä jo saaman ja niiltä tulevaisuudessa saatavan myönteisen kasvuvaikutuksen. EIT:stä on kehittynyt todellinen innovaatiomoottori, joka säännönmukaisesti tuottaa koko yhteiskuntaa hyödyntäviä uusia innovaatiota. Vuonna 2018 toimintansa aloittavan Urban Mobility- ja Added Value Manufacturing -osaamis- ja innovaatioyhteisön myötäEIT:n toiminta tulee olemaan vielä aiempaakin innostavampaa.”

EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisö on saanut tunnustusta toiminnalleen niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Esimerkiksi Australia on kopioinut EIT:n Climate -osaamis- ja innovaatioyhteisön mallin itselleen. Tulevina vuosina EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisö tulee kasvattamaan ja laajentamaan nykyisten kuuden yhteisönsä toimintaansa niin, että siitä kehittyy Euroopan suurin innovaatioyhteisö. Vuonna 2018 EIT:n toiminta laajenee uusien Urban Mobility- ja Added Value Manufacturing -osaamis- ja innovaatioyhteisöjen aloittaessa toimintansa.

Willem Jonker”EIT ja sen osaamisyhteisöt, kuten EIT Digital, rakentavat eri toimijoita moniulotteiseen innovaatioprosessiin yhdistävää ekosysteemiä. Innovaatio ja koulutus kulkevat sen sisällä käsi kädessä, koska loppukädessä yritykset luovat ratkaisut yhteiskuntiemme avainongelmiin. Olen iloinen, että tämä selvitys tunnistaa EIT:llä sen laajan kumppaniverkoston kautta olevan vaikutuksen ja myös kyvykkyyden kasvattaa yrityksiä kotimarkkinaltaan globaaleiksi”, EIT Digitalin toimitusjohtaja Willem Jonker sanoo.

EIT:n vaikuttavuusselvityksen avaintulokset:

  • EIT:n eri osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tukemat kasvuyritykset ovat luoneet yhteensä yli 6000 korkean osaamisen edellyttämää työpaikkaa. Näiden kunkin arvioidaan synnyttäneen edelleen 14 muuta uutta työpaikkaa.
  • Pääomasijoittajat ovat osoittaneet luottamuksensa EIT:n yrittäjyystoiminnan kaupallisiin mahdollisuuksia sijoittamalla yli 600 miljoonaa euroa EIT:n tukemiin kasvuyrityksiin.
  • EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöjen kasvuyritysohjelmat houkuttelevat uusia kasvuyrityksiä. Hyvänä esimerkkinä on EIT Digitalin kasvuyritysohjelma, jonka ”Gust’s Global Accelerator Report 2016” –raportti listasi kahdeksannelle sijalle kaikkiaan 579 kasvuyritysohjelman joukosta ohjelmassa jo mukana olevien kasvuyritysten lukumäärällä laskettuna.
  • Useampi kuin 9/10 EIT InnoEnergy –osaamis- ja innovaatioyhteisön koulutusohjelmista valmistunut on löytänyt työpaikan kuuden kuukauden sisällä valmistumisestaan. Heidän alkupalkkansa on ollut keskimäärin 15 % suurempi kuin EIT:n koulutusohjelmiin osallistumattomien ja vastaaviin töihin työllistyneiden keskuudessa.

Selvitys vahvistaa lisäksi, että EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt ovat kykeneviä vastaamaan myös keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Niiden toiminnan tulokset alkavat jo olla tasolla, jossa niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia on mahdollista mitata.

Lataa ”EIT: Our Impact from 2010 to 2016” –selvitys.

Suomessa toimivat seuraavat EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöt: EIT Climate, EIT Digital, EIT Food, EIT InnoEnergy ja EIT RawMaterials.

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.