News

Nationale Digitaks lost geen internationaal probleem op

Een Nederlandse belastingheffing voor internationale tech bedrijven, zoals de PvdA voorstelt, lost oneerlijke competitie van internetplatformen niet op, zegt Willem Jonker, CEO van EIT Digital, de Europese aanjager van digitale innovatie. Dat zegt hij in BNR Nieuwsradio.

De PvdA wil een wetsvoorstel indienen voor belastingheffing over opbrengsten uit abonnementen en advertenties die internationale tech bedrijven uit Nederland halen. Doel van deze belasting zou zijn de bedrijven te belasten op de plek waar ze waarde creëren. In de Kamer zou er steun te zijn voor het voorstel. Naast Nederland, overwegen in Europese landen zoals Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Spanje hun eigen digitale belasting invoeren.

Dat individuele lidstaten een digitale belasting zelf gaan heffen, zoals ook de PvdA voor Nederland voorstelt, is volgens Jonker geen goede aanpak. “Als ieder land voor zichzelf iets gaat verzinnen wordt het moeilijker daarna op een gemeenschappelijk systeem te komen. Het is nu al niet gelukt in Europa met de Digitaks.” Jonker verwijst hiermee naar het besluit van de Europese Commissie in maart 2019 om een voorstel voor een Europese Digitaks, officieel digitale diensten belasting (DDB), voorlopig te laten rusten.

Hij begrijpt de frustratie dat digitale bedrijven geen belasting betalen zoals fysieke bedrijven maar al te zeer. Maar een nationale Digitaks is niet de oplossing om het fundamentele probleem van digitale platformmonopolies aan te pakken. Het probleem van het moeilijk kunnen belasten van internationale tech giganten is internationaal en daar moet dan ook de oplossing worden gezocht. “Bijvoorbeeld via de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). “De digitale wereld kent geen grenzen. Je hebt met monopolies te maken, met oligarchieën.”

Daarnaast moet je volgens Jonker zaken in samenhang benaderen. “Uitsluitend het belasten van een monopolist zorgt er alleen maar voor dat die lasten worden doorberekend aan de burger. Die betaalt dan gewoon meer voor zijn Netflix abonnement. Ook gaat het op nationaal niveau om relatief weinig geld, 200-400 miljoen euro belastinginkomsten per jaar voor alle platformen samen. Daar zijn bedrijven als Facebook echt niet van onder de indruk.”

Tenslotte, kan er een boemerangeffect optreden, geeft Jonker aan. “Een land als Amerika heeft allerlei internet tech platformen. Als wij die gaan belasten, hoe gaan de Amerikanen dan reageren, gaan die andere belastingen heffen op Nederlandse producten?

Jonker adviseert dus een internationale aanpak. Ook moeten consequenties van het totaal aan maatregelen goed worden beoordeeld. Hij verwijst daarbij naar het onlangs door EIT Digital uitgebrachte rapport Digital Transformation of European Industry – a policy perspective. Hierin wordt in verschillende scenario’s gekeken naar het effect van maatregelen op de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale cohesie. Het invoeren van een Digital Intermediary Taks kan volgens het ultra social scenario enerzijds de sociale cohesie en economische groei stimuleren, maar anderzijds ook leiden tot instabiliteit op geopolitiek, globaal en Europees niveau.

U kunt het radiofragment terugluisteren op BNR newsradio (vanaf 1:39)

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.