News

Industriële doctoraten EIT Digital vergroot arbeidsmarktkansen promovendi

(v.l.n.r.) Prof. Alain Beretz (Secretaris-generaal van MENESR), Mevr. Clarisse Angelier (Algemeen afgevaardigde van ANRT) en Prof. Willem Jonker (CEO, EIT Digital).

(v.l.n.r.) Prof. Alain Beretz (Secretaris-generaal van MENESR), Mevr. Clarisse Angelier (Algemeen afgevaardigde van ANRT) en Prof. Willem Jonker (CEO, EIT Digital).

(v.l.n.r.) Prof. Alain Beretz (Secretaris-generaal van MENESR), Mevr. Clarisse Angelier (Algemeen afgevaardigde van ANRT) en Prof. Willem Jonker (CEO, EIT Digital).

  • EIT Digital biedt industrieel doctoraten waarmee promovendi hun arbeidsmarktkansen vergroten
  • Nederland en Europa hebben behoefte aan PhD's die zowel academische kwaliteiten hebben als ervaring in het bedrijfsleven én innovatie- en ondernemerschapsvaardigheden
  • Frankrijk onderstreept het belang van industrieel doctoraten door een samenwerkingsovereenkomst met EIT Digital te tekenen

EIT Digital maakt het voor promovendi makkelijker de overstap naar het bedrijfsleven te maken. Zij kunnen bij EIT Digital, de Europese innovatie en educatie-organisatie, een industrieel doctoraal doen. Studenten werken hierbij onder academische supervisie aan hun theses met een onderzoeksopdracht uit het bedrijfsleven. Tegelijkertijd krijgen de studenten trainingen in innovatie en ondernemerschap.

Het EIT Digital industrieel doctoraat staat open voor technische studenten in Europa die hun PhD willen halen en een academische carrière of een carrière in het bedrijfsleven overwegen.

Het industrieel doctoraat is nodig omdat niet voor elke promovendus plaats is voor een academische carrière en er in het bedrijfsleven grote behoefte bestaat aan PhD’s. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft eerder al geadviseerd [1] dat "er tijdens het promotietraject meer aandacht geschonken moet worden aan voorbereiding op een carrière buiten de academische wereld."

Prof. Willem Jonker, CEO van EIT Digital, onderschrijft dit advies van de KNAW volledig. "Met name binnen de ICT zien we dat veel promovendi hun carrière vervolgen binnen de industrie. Dat betekent dat hun opleiding ze beter moet voorbereiden op industriële innovatie."

ANRTDe trend speelt breder in Europa. Zo heeft de Franse overheid het industrieel doctoraat van EIT Digital omarmd. Het Franse ministerie van nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek (MENESR) en de Nationale Associatie voor onderzoek (ANRT) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met EIT Digital. In deze zogeheten CIFRE-EIT Digital regeling, kunnen bedrijven die PhD-kandidaten aanstellen om onderzoek te doen, rekenen op extra financiële ondersteuning, en de PhD-kandidaten krijgen tot zes maanden extra tijd om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en een industriële internationale stage te doen.

Prof. Alain Beretz, secretaris-generaal van MENESR zegt: "Dit nieuwe gezamenlijke CIFRE-EIT Digital programma maakt van promovendi, professionals met een ondernemers- en technisch profiel die in staat zijn om de wetenschappelijke en economische belangen van de digitalisering te begrijpen en tegelijkertijd de vaardigheden hebben om een eigen bedrijf te starten."

MENESR

Jonker is blij met de samenwerking. "EIT Digital is heel erg blij met de erkenning door de Franse overheid dat wij als organsiatie in staat zijn om op Europees niveau, een goede invulling kunnen geven aan een industrieel doctoraat."


[1] Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Promoveren werkt (2016)

Auteur - Karin Oost

© 2010-2019 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.
 

EIT Digital supported by the EIT