News

EIT Digital utvecklar ny Hadoop-produkt med öppen källkod och lanserar startup under 2017

Hadoop

HopsWorks är en ny innovationsaktivitet inom EIT Digital, en ledande europeisk organisation för öppen innovation. Under året lanseras en produkt och en startup för att distribuera nästa generations Hadoop-mjukvara baserad på öppen källkod för att lagra och processa stora datamängder i distribuerade system.

Dr. Jim Dowling, SICS Swedish ICT, som leder innovationsaktiviteten HopsWorks inom EIT Digital förklarar:

"Hadoop är ett ramverk för mjukvara baserat på öppen källkod som används för att lagra data och köra applikationer på kluster av hårdvara. Vår produkt, kallad Hops, erbjuder den första riktigt elastiska Hadoop-distribuerade tjänsten för multi-användare med samlad 'batch och streaming."

"Till skillnad från andra, liknande lösningar kommer Hops att göra det möjligt för organisationer att hantera multipla, känsliga dataset i samma kluster. Det ger en dynamisk rollbaserad accesskontroll för såväl Hadoop Distributed File Systems - HDFS och Kafka, en distribuerad streamingplattform. Tjänsterna i vår platform är samlade i ett intuitivt användargränssnitt och ger bästa möjliga stöd för Spark-Streaming, Flink-distribuerade big data-analyser och Kafka."

Ekosystemet Hadoop består av datakluster byggda av hårdvaruenheter. Alla moduler i Hadoop är designade med det grundläggande antagandet att hårdvarufel är vanligt förekommande händelser och bör hanteras automatiskt av systemet.

Hopsworks kommer att lansera produkten Hops på marknaden genom ett kundorienterat startup-företag som riktar sig främst till Internet of Things (IoT) och Telekommarknaden samt andra aktörer som hanterar känsliga data i stora mängder. Ericsson, som deltar som partner i projektet, blir den första stora referenskunden vilket, med avseende på deras globala marknadsposition kommer att kunna ge stöttning till startupföretaget.

Projektet kommer också att överföra kunskap om Big Data och streaminganalys till industrin, höja kompetensen hos yrkesverksamma samt länka till utbildningsprogrammet EIT Digital Data Science på Masternivå samt edX utbud av öppna onlinekurser och MOOCs.

"Vi siktar på att kickstarta ekosystemet kring Hops och se till att startupen växer snabbt och kan få in det tillväxtkapital som behövs för att bygga en framgångsrik affärsverksamhet. Enligt våra prognoser kan vi ha goda intäkter redan 2017 och fortsatt god tillväxt, menar Jim Dowling."

Förutom SICS Swedish ICT bidrar den ungerska motsvarigheten till det svenska forsknings-institutet för datavetenskap, MTA Sztaki samt Ericsson Hungary Ltd som EIT Digital partners i innovationsaktiviteten HopsWorks. Aktiviteten är en av 13 innovationsprojekt inom området Digital Infrastructure som EIT Digital driver 2017.

Digital Infrastructure är inriktat på att möjliggöra digital transformation genom att tillhandahålla säkra, robusta, responsiva och intelligenta kommunikations - och datatjänster till marknaden.

Innovationsprogrammet leds av Henrik Abramowicz, EIT Digital med placering i i Kista, där Stockholmsnoden har sitt säte:

"Vi driver innovationsaktiviteter i fyra områden inom infrastruktur; Nätverk - mobil bredbandsinfrastruktur, "network softwarisation" och Internet of Things (ioT), Data - molntjänster, Big Data och Artificiell Intelligens (AI) samt Säkerhet - Integritet, cybersäkerhet och digital ID-hantering."

"Alla våra innovationsaktivititer ska resultera i kommersiella produkter eller tjänster, till skapandet av startups eller spinoffs som kan driva resultaten från våra projekt samt till tekniköverföring till andra parter som tar hand om marknadslansering."

Författaren - Marianne Loor

© 2010-2019 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.
 

EIT Digital supported by the EIT