News

EIT Digital ryhtyy kehittämään nopeasti käyttöön otettavaa viestintäverkkoratkaisua

IT Digital, käynnistää innovaatiohankkeen toteuttamaan onnettomuustilanteissa nopeasti käyttöön otettavan turvallisen ja toimintavarman langattoman viestintäratkaisun.

Euroopan johtava digitaalista innovaatiota edistävä organisaatio, EIT Digital, käynnistää innovaatiohankkeen toteuttamaan onnettomuustilanteissa nopeasti käyttöön otettavan turvallisen ja toimintavarman langattoman viestintäratkaisun. Hanke yhdistää toimialojensa parhaimmistoa edustavat EIT Digitalin kumppanit Suomesta, Italiasta, Ranskasta ja Saksasta. Suomesta työhön osallistuu Bittium. Kehitettävä ratkaisu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perinteiset julkiset viestintäverkot eivät ole käytettävissä tai niiden teho on merkittävästi heikentynyt.

“Nykyiset viestintäjärjestelmät eivät kykene takaamaan viestinnän onnistumista ihmisen tai luonnonilmiöiden aiheuttamissa onnettomuustilanteissa – erityisesti kun kyse on internetin käyttöä edellyttävistä palveluista. Tarvetta onnettomuustilanteissa nopeasti käyttöön otettaville paikallisille verkkoratkaisuille on lisännyt yhteiskunnan alati kasvava riippuvuus asioiden internetistä”, kertoo innovaatioaktiviteetin vetäjänä toimiva Bittiumin Senior Research and Technology Manager Ari Hulkkonen. 

Rapidly Deployable Networks –nimisen innovaatiohankkeen tavoitteena on kehittää joustava, kaikki tarvittavat asetukset ja määrittelyt automaattiseesti itse suorittava helppokäyttöinen viestintäverkkoratkaisu. Lisäksi se tarjoaa joustavat liityntämahdollisuudet viranomaisverkkoihin ja tarvittaessa myös kaupallisiin matkaviestintäverkkoihin.

“Toimiva viestintäverkko on elintärkeä voimavara kaikille pelastus- ja turvallisuusorganisaatioille, jotka kamppailevat useinkin äärimmäisen vaikeissa olosuhteisessa ihmishenkien ja omaisuuden pelastamiseksi. Nyt kehitettävä nopeasti käyttöönotettavissa oleva verkkoratkaisu tulee mahdollistamaan tämän, koska se osaa automaattisesi tehdä tarvittavat määrittelyt kulloinkin tarjolla olevien resurssien pohjalta, valita datalle ja puheelle parhaat käytettävissä olevat yhteydet ja väylät sekä tarvittaessa tehdä tämän kaiken automaattisesti uudelleen, ” Hulkkonen kertoo.

Sovelluksen päämarkkina on nopeasti kasvava pelastus- ja turvallisuusalan viestintävälinemarkkina. Syntyvälle verkkoteknologialle uskotaan löytyvän kysyntää myös erilaisiin erikoistarpeisiin kehitettävistä ratkaisuista. Näitä voivat olla taktiset johtamistilanteet, teollisuuden tuotantolaitokset, kaivokset, tai energiantuotanto. Syntyvää konseptia tullaan jatkokehittämään vastamaan yksittäisiin käyttötarpeisiin kehitettyjen tuotteiden asettamia tarpeita.

Bittiumin lisäksi EIT Digitalin kumppaneista innovaatiohankkeeseen osallistuvat saksalainen Technische Universität Berlin, ranskalainen Green Communications SAS (France), ja italialainen STMicroelectronics Srl.

Rapidly Deployable Networks on yksi EIT Digitalin Digital Infrastructure –toimintalinjan tänä vuonna toteuttamasta yhteensä 13 innovaatiohankkeista. EIT Digital pyrkii tuottamaan merkittäviä innovaatioita eurooppalaisen tutkimustyön parhaista tuloksista. Toiminnan tuloksena syntyy uusia tuotteita ja palveluja, startup- tai ulkoistustaustaisia yrityksiä kaupallistamaan niitä, minkä lisäksi innovaatiohankkeet rohkaisevat toiminnallaan kehittämään teknologioita markkinoille tuotaviksi.

Digital Infrastructure –toimintalinja edistää Euroopan digitaalista muutosta tuomalla markkinoille turvallisia, toimintavarmoja, vuorovaikutteisia sekä älykkäitä viestintä- ja tietojenkäsittelymahdollisuuksia. Sen toiminta-alueita ovat verkot (langattoman laajakaistan infrastruktuuri, ohjelmistopohjaiset verkot, asioiden internet - IoT), tietojen käsittely (pilvipalvelut, Big Data, keinotekoinen älykkyys) sekä turvallisuus (yksityisyydensuoja, kyberturvallisuus, digitaalinen identiteetinhallinta).

© 2010-2019 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.
 

EIT Digital supported by the EIT