News

EIT Digital Master School kick-off i Helsingfors

Ny kull av tekniskt talangfulla studenter kommer samman för att utbildas till innovatörer och entreprenörer i Europa

Den 19-21 Oktober kommer närmare 300 internationella studenter som studerar på EIT Digital Master School vid ett av de europeiska partneruniversiteten att samlas i Helsingfors för den årliga kickoffen som inleder det tvååriga programmet.  De tre dagarna ger en introduktion till vår ledande  tekniska utbildning med inriktning på innovation och entreprenörskap som ger kunskaper och färdigheter för att leda Europas digitala transformation.

De nya masterstudenterna kommer också att bygga upp ett värdefullt kontaktnätverk över hela Europa samt träffa EIT Digitals partners i Helsingfors samt bli inspirerade och överväldigade av ett mycket innehållsrikt program.  Under den tre dagar långa kick-offen bildar studenterna team med nya kurskamrater i andra programspår, utvecklar en innovativ affärsidé och pitchar den för en jury i en realistisk affärsutvecklingstävling. 

Att lära sig att tänka som en entreprenör är en viktig komponent i programmet ICT Innovation på EIT Digital Master School. De mest lovande och motiverade studenterna med teknisk inriktning antas till programmet och får ta del av senaste forskningsrön samt tillämpa sina kunskaper för affärsutveckling och bidra till Europas roll i den globala digitala ekonomin.

Enligt Patrick Hartigan, Head of EIT Digital Master School, förbereds studenterna för de behov som industrin har idag: Vi ser det på statistiken att våra studenter är efterfrågade. Alla våra tidigare studenter har antingen fått anställning eller fortsatt med vidare studier som doktorander eller har startat egna företag. Så, en examen från EIT Digital Master School innebär goda karriärmöjligheter.

EIT Digital Master School erbjuder studier i åtta olika program som ges på ett antal olika  Europeiska universitet och alla studerar på minst två olika universtitet i kombination. Programmet omfattar också en praktikperiod och en två-veckor lång sommarskola inom ett tematiskt område. Studenter som fullföljer studier får en dubbel Masterexamen samt ett certifikat från European Institute of Innovation and Technology (EIT). Currently, För närvarande är 19 universitet i åtta olika länder partners i utbildningssamarbetet. 

Nuvarande program som erbjuds är:

  • Cloud computing and Services (CCS)
  • Data Science (DSC)
  • Digital Media Technology (DMT)
  • Embedded Systems (ES)
  • Human Computer Interaction and Design (HCID)
  • Internet Technology and Architecture (ITA)
  • Security and Privacy (S&P)
  • Software and Service Architectures (SSA)

Deltagande universitet och antalet internationella studenter som är antagna till EIT Digital Master School per land:

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.