News

EIT Digital Challenge: Svenska Lexplore bästa tillväxtbolag inom Digital Wellbeing

Lexplore, utvecklare av en metod som använder AI och maskininlärning för att upptäcka barn med dyslexi har vunnit första priset i EIT Digital Challenge i kategorin Digital Wellbeing.

Lexplore, utvecklare av en metod som använder AI och maskininlärning för att upptäcka barn med dyslexi har vunnit första priset i EIT Digital Challenge i kategorin Digital Wellbeing.

EIT Digital Challenge

  • EIT Digital har utsett Lexplore till bästa europeiska digitala tillväxtbolag inom området Digital Wellbeing 2017
  • Lexplore har utvecklat en metod som använder maskininlärning och artificiell intelligens för att upptäcka dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter hos barn redan i förskoleåldern
  • Den forskningsbaserade metoden har en precisionsgrad på 95 %

Lexplore, utvecklare av en metod som använder AI och maskininlärning för att upptäcka barn med dyslexi har vunnit första priset i EIT Digital Challenge i kategorin Digital Wellbeing. Priset består av ett års full support av EIT Digital Accelerator och ett kontant pris på 50.000 euro (ca 500.000 SEK).

"Dyslexi är ett svårt ord på ett relativt vanligt problem, läs- och skrivsvårigheter, som kan göra livet besvärligt för de som drabbas. Uppskattningar gör gällande att mellan 10 och 20 procent av befolkningen lider av dyslexi vilket gör vinnarnas verksamhet så värdefull", förklarar Dominik Krabbe, EIT Digital Challenge Lead. Han fortsätter: "EIT Digital Challenge har som mål att upptäcka och stödja Europas bästa digitala techbolag som har möjlighet att öka livskvaliteten för Europas medborgare och stärka den europeiska ekonomin. Lexplore är definitivt ett sådant företag som adresserar ett stort och viktigt behov, Genom EIT Digital Accelerator kommer vi att stödja Lexplore för att de ska kunna växa internationellt och se till att deras lösning blir tillgänglig för fler i Europa och övriga världen.

"När jag läste om EIT Digital Challenge tyckte jag att det var en fantastisk möjlighet och bra matchning av kriterier för oss. Att vinna skulle ge oss stor trovärdighet och tillit till vår lösning. Nu har vi vunnit och fått det bästa beviset på att vår lösning håller vad den lovar genom förstapriset från EIT Digital", säger Fredrik Wetterhall, CEO Lexplore.

Lexplore's process är helt digital och består av tre steg: test, analys and resultat. Testet är individuellt och tar bara några få minuter. Det genomförs i skolan där en elev i taget får läsa två korta stycken på en datorskärm medan barnets ögonrörelser spelas in.

"Vi utgår från sambandet mellan ögonrörelser och kognition vilket är väl etablerat i forskningen. Det är viktigt att påpeka att avvikande av ögats rörelsemönster inte orsakar dyslexi - de är neurologiska markörer av de problem vid läsning som uppstår på grund av dyslexi. Dessutom är inte ögats rörelsemönster ett underlag för åtgärder och lösningar", säger Fredrik Wetterhall och beskriver hur nästa steg går till.

När analysen är klar delas resultaten på en webbportal där auktoriserade användare kan logga in. Av resultaten framgår det tydligt vilka elever som uppvisar risker att inte behärska läsningen. Detta sparar tid och underlättar att resurser sätts in där de behövs mest. Informationen på webbportalen är säker och krypterad och alla datauppgifter hanteras i enlighet med gällande direktiv för integritetsaspekter.

"Tack vare vårt deltagande i EIT Digital Challenge har vi fått manga nya kontakter och det var värdefullt att lära känna de medtävlande bolagen. Och det här är ju bara början. Det fulla värdet kommer nästa år när vi blir en del av EIT Digital Accelerator och får mycket större synlighet, räckvidd och kontakter inom EIT Digital och partnerorganisationerna", avslutar Fredrik Wetterhall.

EIT Digital Accelerator består av ett team av erfarna affärsutvecklare och finansieringsexperter. De verkar i tretton städer i Europa samt en hub i San Francisco. Sedan starten 2012 har de givit stöd till mer än 260 start-ups med lansering på nya marknader och hjälpt dem med investeringar om sammanlagt 90 miljoner euro, motsvarande ca 900 miljoner svenska kronor.

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.
 

EIT Digital supported by the EIT