News

Ambiciti avaa faktat katutason ilman- ja melusaasteista helsinkiläisten ulottuville

Ambiciti-ympäristötietopalvelu on yhdistelmä mallinnetusta melu- ja ilmanlaatutiedosta ja joukkoistaen kerätystä eli käyttäjien älypuhelimiensa avulla keräämästä meludatasta. Sovelluksen avulla voi suunnitella liikkumisensa niin, että altistuu mahdollisimman pienelle saastevaikutukselle.

EIT Digital Suomi, Forum Virium Helsinki ja kansainvälinen Ambiciti-ympäristötietopalvelu  kutsuivat helsinkiläiset osallistumaan Suomen ensimmäiseen Ambicitin mobiilisovellutusta hyödyntävään ymäpäristömittauskävelyyn.  Ambiciti on maailman ensimmäinen vuorovaikutteinen sovellus, joka tarjoaa ilmansaaste- ja melutiedon katutason tarkkuudella. Ennen Helsinkiä palvelu on esitelty Pariisissa ja  San Franciscossa.  Kävely oli tarkoitettu kaikille kaupunkiympäristöstä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille. Seuraava kävely on jo suunnitteilla ensi syksyksi.

 

Ambiciti on syntynyt Euroopan johtavan avoimen innovaatio-organisaation, EIT Digitalin, eurooppalaisena innovaatiohankkeena, johon Suomesta osallistuu Forum Virium Helsinki. Sen vastuulla hankkeessa on mallinnusta varten tarvitun paikallisen datan konsultointi, Helsingin pilotin järjestäminen sekä datan standardointi. Hanketta johtaa Ranskan kansallinen tietotekniikan instituutti Inria. Palvelun ja sovelluksen omistaa ranskalainen Ambiciti-startup.

 

“Ambiciti on maailman ensimmäinen kuluttajille ilmainen vuorovaikutteinen palvelu, joka kerää ja jakaa tietoa ilmansaasteista ja melusaasteista katutasolla.  Tavalliselle helsinkiläiselle palvelu antaa mahdollisuuden tarkistaa oman kotikatunsa ja kulkureittinsä ilman- ja melusaasteen tason sekä suunnitella liikkumisensa niin, että altistuu mahdollisimman pienelle saastevaikutukselle”, EIT Digitalin Suomen maajohtaja Marko Turpeinen kertoo.

 

Helsingin ja Suomen ensimmäinen Ambiciti-kävely tehtiin yhdellä Helsingin vilkkaimmista liikenneväylistä Vallilassa aamuruuhkan aikaan. Kävelijät mittasivat älypuhelimillaan melutasoja kahden kilometrin pituisella lenkillään. Kävelyn jälkeen mittaustulokset kerättiin ja liitettiin ennalta mallinnettuihin saastekarttoihin. Myös osallistujien altistuminen kävelyn aikana ilman- ja melusaasteille analysoitiin.

 

”Nyt Vallilassa järjestetyn kävelyn tulokset kertovat, että joukkoistettu tiedonkeräys auttaa tarkentamaan mittaustuloksia verrattuna laskennalliseen arvioon, varsinkin kun mennään korttelitasolle. Uskon, että kävelijät saivat haluamaansa tietoa ja jopa enemmän. Oma altistuminen ilman- ja melusaasteelle kiinnostaa selvästi, ja on hienoa olla mukana kehittämässä ja tarjoamassa tällaisia palveluja”, Forum Virium Helsingin kehitysjohtaja Pekka Koponen tiivistää.

 

Ambiciti mallintaa tietokoneella tuntitasolle laadittuja ilmansaastekarttoja aina kululuvalle päivälle ja seuraavalle neljälle päivälle. Kartat perustuvat matemaattisiin malleihin, joita voidaan tarkentaa paikallisilla mittaustuloksilla.

 

Helsingissä mallien laskenta perustuu avoimeen dataan Helsingin seudun ilmansaasteista, säästä, rakennuskannasta ja liikenteestä. Tietoa tuottavat muun muassa ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos ja Helsingin kaupunki. 

 

”Ambiciti-palvelu on ollut erinomainen testi paikallisen avoimen datan laadulle ja käytettävyydelle” , Pekka Koponen jatkaa.

 

Joukkoistamalla kootut melutiedot kerätään matkapuhelimien mikrofonien avulla, ja käyttäjän tulee sallia tämä erikseen.

 

”Ambicitin mobiilisovellus ei nauhoita, tallenna tai jaa todellisia äänisignaaleja, vaan mittaa ajoittain melun voimakkuutta. Näistä mittauksista se laskee melutasokarttoja tunti-, päivä- ja kuukausitasolla. Niiden avulla käyttäjä voi hallita altistumistaan melusaasteelle oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta”, Koponen kertoo.

 

Mikäli käyttäjä sallii sovelluksen asetuksissa mittaustiedon jaon, se lähettää mallinnetun melutiedon Ambicitin servereille, jotka laativat useiden käyttäjien tiedoista melusaastekarttoja. Sovellus ei kerää mitään henkilökohtaista tietoa, eikä se kykene tunnistamaan käyttäjän henkilöllisyyttä.

 

Ambicitin liiketoimintamalli on kaksiportainen. Vuorovaikutteinen mobiilisovellus tarjoaa käyttäjilleen ilmaisia ympäristöpalveluja, joiden tarkkuus paranee käyttäjien keräämän ja jakaman tiedon myötä. Ambiciti-startup hallinnoi sovelluksen ammatti- ja käyttötapauskohtaisia sovelluksia. Se myy vuorovaikutteisesti kerättyjä mittaustietoja kootusti hyödyntäviä katutasokohtaisia ilman- ja melusaastekarttoja, mutta yksittäisen käyttäjän keräämiä tietoja ei koskaan toimiteta sellaisenaan eteenpäin kaupalliseen käyttöön.

 

Katso kuvia Ambiciti Helsinki –kävelystä

 

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.