News

Ai-Move: fysiska hälsoproblem på arbetsplatsen upptäcks med hjälp av Artificiell Intelligens

Muscular pain
  • Nästan en tredjedel av EU:s arbetstagare och knappt hälften av de över 55 år har lidit av smärta i muskler och skelett i åtminstone en vecka under den senaste månaden.
  • Ai-Move är en unik digital tjänst som syftar till att främja hälsa och öka motivationen att åtgärda rörelserelaterade hälsoproblem. Plattformen mäter och analyserar fysisk rörelse för att tidigt upptäcka fysiska problem. Tjänsten gynnar både arbetstagare (optimerad hälsa) och arbetsgivare (ökad produktivitet och minskade kostnader för frånvaro).
  • Ai-Move finansieras av EIT Digitals Digital Wellbeing Action Line för 2018, med Sveriges ledande forskningsinstitut RISE SICS som aktivitetsledare.

Fortfarande utgör muskuloskeletala sjukdomar (MSD) en av de främsta orsakerna till arbetsrelaterad sjukdom och långvarig sjukdom i EU inom alla sektorer och yrken, särskilt i samhällen med åldrande invånare. Förutom effekten på arbetstagaren själv kan MSD leda till högre kostnader för företag och samhället som helhet.

Ai-Moves projektledare Marie Sjölinder (RISE-SICS) förklarar att "Nya och personliga hälsovårdstjänster som Ai-Move kan göra arbetsgivarna mer attraktiva, förbättra produktiviteten samt minska risken för sjukfrånvaro."

En stor del av våra hälsoproblem är muskuloskeletala sjukdomar. Huvudgrupperna är ryggsmärta / -skador och arbetsrelaterade störningar i överkroppen, allmänt kända som förslitningsskador.

Rörelsemönstrens analys avslöjar problem

Projektet Ai-Move använder Qinematic's Posture Scan, en optisk sensortjänst som samlar detaljerad information om en persons rörelsemönster. Ai-Move analyserar all inskannade data tillsammans med olika typer av metadata med syftet att upptäcka befintliga eller potentiella problem, ofta innan symtom uppstår. Uppgifterna visualiseras via en säker webbapplikation tillgänglig för både den anställda och vårdgivaren. Med tiden kan individer se sina egna framsteg och jämföra dem med data på gruppnivå.

Ai-Move stöttades av EIT Digital under Digital Wellbeing Action Line-portföljen.

Vårdgivare och fysioterapeuter kan använda resultaten för att anpassa behandling och övningar, samt erbjuda motivationsstöd. Baserat på analys av stora mängder data och 3D-visualisering höjer tjänsten medvetenheten och förenklar människors förmåga att proaktivt bibehålla optimal hälsa och/eller efterfölja rehabiliteringsplaner.

Konkurrensfördel

  • Egna skelettspårningsalgoritmer för noggrann datainsamling
  • Bekvämlighet och användarvänlighet genom automatiserad skanningsprocess
  • Beslutsstödsalgoritmer baserade på analys av tusentals skanningar
  • Cloud-baserad för skalbarhet och leverans på distans
  • Omfattande kunskap om rörelsevetenskap samt hälso- och friskvårdsbranschen

Marknader

  • Marknadsinriktning: hälso- och sjukvårdsföretag och försäkringsbolag som arbetar med arbetshälsa i Europa, Australasien och Afrika
  • Målgrupp: anställda i riskrelaterade jobb för att öka hälsomedvetenheten och förebyggandet

Konsortiepartners

Scaleup företaget Qinematic kommer att presentera Ai-Move för potentiella kunder inom arbetsmiljöområdet som en extra tjänst både för automatiserat beslutsstöd och för digital kommunikation mellan anställda och vårdgivare. Redan i dagsläget erbjuder Qinematic en tjänst kallad Dynamic Posture Scanning, för hälsa och kondition.

De har kunder i Australien, Belgien, Tyskland, Holland och Norden, samt driver framgångsrika pilotprojekt med försäkringsbolag som levererar tjänsten till arbetsplatser. Genom sin affärspartnerpartner Hannover Re har Qinematic tillgång till internationella marknader.

Svenska forskningsinstitutet RISE SICS har ansvar för projektets koordinering, utveckling av plattform för maskininlärning samt bidrar med kunskap om metoder avseende att motivera slutanvändare.

Det holländska datavetenskaps- och analysbolaget Bright Cape utvecklar en visualiseringsapplikation med en del som riktar sig till anställda och en del som riktar sig till fysioterapeuter.

Oulu Universitetets Interact Research Group, som fokuserar på interaktion mellan människor och datorer, bidrar med kunskap om slutanvändare samt metoder som bidrar till att öka användarnas motivation att använda tjänsten.

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.