Blog

Dr Jens Ohlsson utnämnd till Head of EIT Digital Professional School

Dr Jens Ohlsson

Dr Jens Ohlsson

Dr Jens Ohlsson är ny chef för EIT Digital Professional School, en roll som innebär att han ansvarar för strategi, ledning, utförande och finansiering av EIT Digitals utbildningsprogram för yrkesverksamma.

EIT Digital Professional School hjälper företag, organisationer och offentlig sektor med digital omställning genom att erbjuda s k blended learning av hög kvalitet för ledningsgrupper och chefer med operativt ansvar. Utbildningsprogrammen inom Professional School är en del av EIT Digital Academy. Hela verksamheten syftar till att höja kompetensen om digital teknik samt främja entreprenörskap så att Europa kan vara ledande i den digitala omställningen. Förutom EIT Digital Professional School ingår även EIT Digital Master School, EIT Digital Doctoral School samt ett utbud av onlinekurser på avancerad nivå.

Dr Jens Ohlsson tar med sig betydande erfarenheter av entreprenörskap och innovation till EIT Digital. Han har varit affärsutvecklare för ett företag som var bland de första i världen att utveckla en e-learning plattform. Utöver detta har han haft flera, olika roller i stora företag som bl a rådgivare och affärstuvecklare på SAP, konsult för Aptus Consulting, key account manager and affärsutvecklare för IDS Sheer. Han är en av grundarna till tech företaget Movelo där han även var VD. I slutet av 2016 doktorerade Jens Ohlsson med en avhandling om ‘How companies can work with business innovation and business improvements supported by digital abilities". Studierna har kombinerats med arbete som digital rådgivare för styrelser och ledningsgrupper.

"Vi är väldigt glada att Jens börjar arbeta för EIT Digital som Head of Professional School. Hans kunskaper, färdigheter och erfarenheter gör honom särskilt lämpad för att framgångsrikt ta sig an denna viktiga ledarroll", säger Professor Willem Jonkers, CEO EIT Digital.

Dr Ohlsson säger att han vill bidra till EIT Digitals ambitioner att göra Professional School till en viktig faktor för Europeiska företag och yrkesverksamma för att fortsätta vara ledande inom digital innovation och tillägger: "Jag vill också katalysera och skapa synergier mellan EIT Digitals innovationsaktiviteter och utbildningsprogrammen inom såväl EIT Digital Professional School som Doctoral and Master School.

Dr Jens Ohlsson på LinkedIn:
www.linkedin.com/in/jens-ohlsson-968b303/

Författaren - Marianne Loor

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.