For a strong digital Europe

Latest News

EIT Digital utvecklar ett VR-verktyg för industrin baserat på Virtual Grasp

Virtual Grasp

Virtual Grasp

EIT Digitals lanserar ett innovationsprojekt som ska utveckla ett virtual reality-verktyg som ska användas i europeisk industri för att förbättra säkerhet, minska produktionsstopp och driftskostnader.  Projektet med namnet “Handcode” utförs av två svenska partners inom EIT Digital – RISE SICS Västerås och Gleechi samt av en partner i Frankrike, CEA (Franska kommissionen för alternativ energi och atomenergi).

"VR kan erbjuda många fördelar i utvecklingen av applikationer för industrins behov att öva svåra eller farliga moment.  En virtuell miljö kan designas för att skapa ett scenario som inte skulle vara möjlig i verkligheten, på grund av för stora risker eller kostnader. Scenarios i tredimensionella miljöer möjliggör övningar som inte innebär några risker alls och till en minimikostnad", menar Stig Larsson, forskare och vice föreståndare RISE SICS Västerås och projektledare för HANDCODE projektet inom EIT Digital.

Centralt för projektet är det svenska företaget Gleechi’s teknologi ‘Virtual Grasp’. Den mest förekommande fysiska interaktionen mellan människor och objekt är att greppa saker med händerna. Detta har dock varit väldigt svårt att åstadkomma i en simulerad miljö där virtuella händer ofta har haft stela eller förinställda rörelser för att komma runt problemet. Med Virtual Grasp ändras förutsättningarna genom att de animerade händerna kan röra sig och interagera fritt och verklighetstroget.

Gleechis CEO Jakob Johansson förklarar:

Fram tills nu har VR mest fokuserat på spel men vi ser en enorm potential i att lösa problem för tillverkningsindustrin genom att tillhandahålla ett säkert, relevant och kostnadseffektivt verktyg som kan användas för att personal kan öva sig på hantering av olika maskiner. För att detta ska fungera måste det kännas lika enkelt och naturligt att interagera med maskinerna som det gör på riktigt. Detta är den första mjukvaran i världen som möjliggör naturlig interaktion med händerna och genom att vi kombinerar vår innovation med den ledande expertisen från såväl RISE SICS Västerås som CEA tror jag att vi kan producera en lösning som kan bli en ”game changer” för hur anställda kan utbildas och öva upp färdigheter i en mängd olika industrier."

Inledningsvis kommer projektet att fokusera på att ta fram en standardised plattform som minskar behovet att anpassa användningen för varje kund. Plattformen kan hantera olika standardiserade sätt att interagera I övningssyfte, som att använda vanliga verktyg, sköta reglage och trycka på knappar. Pilotstudier med tillverkningsföretag kommer att ske senare under året innan produkten släpps på marknaden i början av 2018.

Bakgrund:

Gleechi (www.gleechi.com) är ett svenskt startup-företag som grundades efter åtta års forskning inom robotic på KTH. 2012 vann de ICT startup, en kurs ordnad av EIT Digital och den svenska partnern STING, Stockholm Innovation and Growth. Ett par år senare vann Gleechi även den pan-europeiska tävlingen EIT Digital Challenge i kategorin Cyber Physical Systems och blev medlemmar i EIT Digitals Accelerator program.  I slutet av 2016 antogs Gleechi som partnerföretag i EIT Digital Sweden och har möjlighet att delta i innovationsprojekt och andra aktiviteter i en mix av akademiska institutioner, stora företag inom IT och Telekom samt SMEs som utgör innovationsnätverket EIT Digital.  

Video om Virtual Grasp: https://youtu.be/fEKn_COI-GQ

Författaren - Marianne Loor

All Events

EIT Digital utvecklar ett VR-verktyg för industrin baserat på Virtual Grasp

Virtual Grasp

Virtual Grasp

EIT Digitals lanserar ett innovationsprojekt som ska utveckla ett virtual reality-verktyg som ska användas i europeisk industri för att förbättra säkerhet, minska produktionsstopp och driftskostnader.  Projektet med namnet “Handcode” utförs av två svenska partners inom EIT Digital – RISE SICS Västerås och Gleechi samt av en partner i Frankrike, CEA (Franska kommissionen för alternativ energi och atomenergi).

"VR kan erbjuda många fördelar i utvecklingen av applikationer för industrins behov att öva svåra eller farliga moment.  En virtuell miljö kan designas för att skapa ett scenario som inte skulle vara möjlig i verkligheten, på grund av för stora risker eller kostnader. Scenarios i tredimensionella miljöer möjliggör övningar som inte innebär några risker alls och till en minimikostnad", menar Stig Larsson, forskare och vice föreståndare RISE SICS Västerås och projektledare för HANDCODE projektet inom EIT Digital.

Centralt för projektet är det svenska företaget Gleechi’s teknologi ‘Virtual Grasp’. Den mest förekommande fysiska interaktionen mellan människor och objekt är att greppa saker med händerna. Detta har dock varit väldigt svårt att åstadkomma i en simulerad miljö där virtuella händer ofta har haft stela eller förinställda rörelser för att komma runt problemet. Med Virtual Grasp ändras förutsättningarna genom att de animerade händerna kan röra sig och interagera fritt och verklighetstroget.

Gleechis CEO Jakob Johansson förklarar:

Fram tills nu har VR mest fokuserat på spel men vi ser en enorm potential i att lösa problem för tillverkningsindustrin genom att tillhandahålla ett säkert, relevant och kostnadseffektivt verktyg som kan användas för att personal kan öva sig på hantering av olika maskiner. För att detta ska fungera måste det kännas lika enkelt och naturligt att interagera med maskinerna som det gör på riktigt. Detta är den första mjukvaran i världen som möjliggör naturlig interaktion med händerna och genom att vi kombinerar vår innovation med den ledande expertisen från såväl RISE SICS Västerås som CEA tror jag att vi kan producera en lösning som kan bli en ”game changer” för hur anställda kan utbildas och öva upp färdigheter i en mängd olika industrier."

Inledningsvis kommer projektet att fokusera på att ta fram en standardised plattform som minskar behovet att anpassa användningen för varje kund. Plattformen kan hantera olika standardiserade sätt att interagera I övningssyfte, som att använda vanliga verktyg, sköta reglage och trycka på knappar. Pilotstudier med tillverkningsföretag kommer att ske senare under året innan produkten släpps på marknaden i början av 2018.

Bakgrund:

Gleechi (www.gleechi.com) är ett svenskt startup-företag som grundades efter åtta års forskning inom robotic på KTH. 2012 vann de ICT startup, en kurs ordnad av EIT Digital och den svenska partnern STING, Stockholm Innovation and Growth. Ett par år senare vann Gleechi även den pan-europeiska tävlingen EIT Digital Challenge i kategorin Cyber Physical Systems och blev medlemmar i EIT Digitals Accelerator program.  I slutet av 2016 antogs Gleechi som partnerföretag i EIT Digital Sweden och har möjlighet att delta i innovationsprojekt och andra aktiviteter i en mix av akademiska institutioner, stora företag inom IT och Telekom samt SMEs som utgör innovationsnätverket EIT Digital.  

Video om Virtual Grasp: https://youtu.be/fEKn_COI-GQ

Författaren - Marianne Loor

© 2010-2020 EIT Digital IVZW. All rights reserved. Legal notice. Privacy Policy.